Dit moet je even weten

Het samenwerkingsverband brede school Etten-Leur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de gepubliceerde informatie op deze website.

Het samenwerkingsverband brede school Etten-Leur doet al het mogelijke om de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een virus.

De getoonde afbeeldingen geven een indruk van de activiteiten op onze Brede Scholen. Aan de op deze site getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Bent u het niet eens met de fotokeuze of bent u van mening dat de gebruikte foto van u of uw kind niet op de site gepuliceerd mogen worden, neem dan contact op met .

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website kunt u ook via dat emailadres kenbaar maken.

Bekijk voor informatie over het privacybeleid de website van de Gemeente Etten-Leur.