Etten-Leur telt 8 brede scholen

In Etten-Leur hebben we 8 brede scholen waar verschillende organisaties met elkaar samenwerken rondom ontwikkeling, opvoeding en opvang van kinderen tot 13 jaar. Basisscholen werken samen met kinderopvangorganisaties, wijkverenigingen , organisaties op het gebied van cultuur, natuur en sport. We werken op allerlei manieren en op allerlei gebieden samen zowel voor, tijdens als na schooltijd . Dit komt een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen ten goede .

Sommige brede scholen hebben een gymzaal en/of een wijkgebouw . Zo niet dan zijn voorzieningen vlakbij aanwezig. Door samenwerken en het gebruik van elkaars voorzieningen spelen we goed in op de behoeften van kinderen en ouders.