Toegankelijkheid

Gemeente Etten-Leur streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Brede scholen Etten-Leur die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Brede scholen Etten-Leur te vinden is:

Onderzoek

Deze website hanteert de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1. De lijst met alle verplichte onderdelen is deels automatisch en deels handmatig gecontroleerd.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-11-2019.

Feedback en contactgegevens

Vindt u dat onze website, ondanks onze toetsing, niet voldoet of heeft u moeite met het gebruik van onze website, laat het ons weten. U kunt een melding doen door een mail te sturen naar . Beschrijf het probleem en doe daarbij de link naar de webpagina waarover u iets wilt melden. Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft en of u instellingen heeft aangepast.